Van harte welkom op mijn website!

Steeds meer mensen met uiteenlopende klachten vinden hun weg naar de osteopaat. Osteopathie is voor velen niet meer vreemd, maar vraagt soms toch een kort woordje uitleg. Deze website tracht u enerzijds een beeld te schetsen van de wereld van de osteopathie en anderzijds kan u kennismaken met één van mijn praktijken.

Als erkend osteopaat behandel ik patiënten van alle leeftijden, gaande van pasgeborenen tot volwassenen. Ik neem graag tijd voor u om uw klachten te bespreken en om dan samen met u een gepersonaliseerde behandeling uit te werken.

Ik hoop u binnenkort te mogen begroeten in één van mijn praktijken.

Veel surf- en leesplezier!

Michaël Dupont

Uw osteopaat

Diploma

Ik studeerde af als kinesitherapeut in 2005. Het daarop volgende academiejaar begon ik de studies osteopathie in dagonderwijs aan het IAO (International Academy of Osteopathy) te Gent. Deze school werd erkend door het Ministerie van Volksgezondheid. In 2009 behaalde ik de titel van gediplomeerde osteopaat “Osteopaat D.O.”.  D.O. betekent ‘Diplomated Osteopath’. D.O. staat garant voor een goed, degelijk opgeleid osteopaat.

Daarnaast mocht ik ook mijn diploma Bachelor in Science with Honours in Osteopathy (Bsc. (Hons.) Ost. Med.) in ontvangst nemen aan de ‘University of Wales’ te Cardiff. Dit is een Europees erkend diploma.

 

Erkend osteopaat

Als erkend osteopaat ben ik aangesloten bij het UPOP – BVBO, de Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten. Als professionele osteopaat ben ik ook erkend door de Belgische mutualiteiten.

 

Specialisaties

Van een osteopaat D.O. wordt verwacht dat hij jaarlijks minstens één postgraduaat opleiding volgt. Dit om een continue vorming na te streven en op de hoogte te blijven van nieuwe technieken en/of behandelingswijzen. Daarom heb ik mij in de afgelopen jaren heb verdiept in diverse zaken. Hieronder volgt een kleine overzicht:

 

Steunend op de overtuiging dat osteopathie voor zowel de zwangere vrouw als voor baby’s en kinderen met diverse problemen heel veel kan betekenen,  heb ik een tweejarige postgraduate opleiding ‘osteopathie in de pediatrische geneeskunde’ gevolgd. Hierbij werd zowel aandacht geschonken wordt aan de unieke en voorzichtige aanpak van zwangere vrouwen alsook de benadering van baby’s en kinderen die niet mogen aanzien worden al een ‘mini-volwasene’.

Dit domein vormt zowaar een rode draad in mijn leven. Als kind beoefende ik diverse sporten waaronder voetbal, Aikido,… In mijn middelbare opleiding volgde ik sportschool waardoor ik me uitstekend kan inleven in de leefwereld van de sporters. Op professioneel vlak werkte ik ook 3 jaar samen als 2e osteopaat bij de nationale voetbalploeg Oud Heverlee Leuven (OHL). Om (top)sporters nog beter van dienst te zijn, heb ik een tweejarige postgraduate opleiding  ‘osteopathie in de sport‘ gevolgd.

Niet alleen je levensstijl beïvloed je lichamelijk functioneren, maar ook je voedingspatroon  speelt een niet te onderschatten rol in diverse klachten waarmee men de dag van vandaag te kampen heeft. Om die reden heb ik mij verder verdiept binnen dit onderwerp waarbij ik het diploma behaalde van ‘voedingsconsulent’.

Omdat sommige doelgroepen een specifiek accent verdienen, heb ik ook hiernaast ook de opleiding gevolgd van ‘consulent sportvoeding’ en mij verder verdiept in de aangepaste voeding voor zwangere vrouwen, baby’s en kinderen.

 

Wat is Osteopathie

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelingsmethode gebaseerd op de klassieke medische wetenschappen zoals anatomie, biomechanica, fysiologie, neurologie, pathologie, …

Na een uitgebreid vraaggesprek betreffende de klacht en de algemene gezondheid van de patiënt, gaat de osteopaat op zoek naar de oorzaak van de klacht. Hierbij staat de beweeglijkheid in het menselijk lichaam centraal. De osteopaat onderzoekt deze beweeglijkheid in het hele lichaam en onderscheidt daarbij drie grote systemen die elkaar onderling kunnen beïnvloeden:

 

Het bewegingsapparaat met botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels, enz. Dit gedeelte houdt zich bezig met gewrichten, kapsels, wervels, botten en spieren. Als er een bewegingsbeperking van de rug of van de nek is ontstaan, dan beweegt er vaak een wervel niet goed meer. Door een voorzichtige mobilisatie of manipulatie van deze wervel kan de beweeglijkheid weer hersteld worden. Een osteopaat die een goede opleiding heeft genoten is alles behalve een harde kraker. Hij heeft geleerd te manipuleren op een manier die het lichaam geen schade toebrengt. Door een zachte aanpak en een gerichte ontspanning van de te behandelen zone ervaart de patiënt de technieken als zacht, pijnloos en aangenaam. Een goede manipulatie is immers precies gelokaliseerd in ontspannen houding, pijnloos en van korte duur. Naast manipulaties maakt de osteopaat ook gebruik van mobilisaties, listenings, spiertechnieken, Jones technieken,… e.a.
Orgaanstelsel met fascia, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen. Dit betreft de organen en de bindweefselvliezen om de organen heen. Hier kunnen verklevingen door mobilisatie worden verminderd. Hierdoor wordt de beweging tussen de organen bevorderd waardoor de doorbloeding, de bezenuwing en de lymfecirculatie van de betreffende organen en omliggende weefsels verbeteren. Dit alles heeft een gunstig effect op rug- en andere problematiek. Daarnaast wordt ook even stil gestaan bij de dagelijkse ‘intake’ (voeding) die we verorberen. Ook wordt getracht deze te sturen/optimaliseren zodat het orgaan niet nodeloos wordt overbelast.
 Dit systeem bestaat uit het cranium (de schedel) en het sacrum (heiligbeen), die met elkaar in verbinding staan via het ruggenmerg en de ruggenwervels. Omdat het lichaam van daaruit gestuurd wordt, is het zeer belangrijk dat hier geen bewegingsbeperkingen aanwezig zijn.

 

Deze onderverdeling is louter een academisch gegeven en is in het leven geroepen om de werking ervan beter te begrijpen. Echter vloeien deze systemen steeds in elkaar over zodat ze niet los van elkaar kunnen behandeld worden. M.a.w. een osteopaat is erop getraind om elk gegeven hiervan te onderzoeken en zonodig te behandelen.

Osteopathie gaat uit van de gedachte dat het menselijke lichaam een eenheid is. Dat lichaam bestaat uit verschillend systemen die elkaar in evenwicht houden en heeft een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen. Als het lichaam gezond is gebeurt dat ook. Alle weefsels bezitten dan een goede bewegelijkheid. Is het evenwicht verstoord geraakt, bijvoorbeeld door een ongeluk, een ziekte of operatie, stress of slechte voedingsgewoonten dan heeft het lichaam vaak hulp nodig om het evenwicht te herstellen. Osteopathie kan het lichaam daarbij helpen.

Een verlies van de normale beweeglijkheid of een teveel aan spanning in één of meer van deze systemen kan leiden tot klachten. Doordat deze systemen elkaar onderling beïnvloeden kunnen de klachten zich soms op een totaal andere plaats voordoen dan waar de oorzaak zich bevindt.

Door de blokkades en spanningen in het lichaam te corrigeren stelt de osteopaat het lichaam terug in staat om zichzelf te genezen. Aangezien het probleem van bij de oorzaak wordt aangepakt, krijgt het lichaam ook de kans om te stabiliseren. Hierdoor zal de klacht verdwijnen of minder snel terugkomen.

Buiten het behandelen van de klacht zelf is het voor de osteopaat ook belangrijk om preventief te kijken of  eventueel nog andere regio’s in het lichaam spanningen of blokkades vertonen. Ook al worden daar op het moment zelf door de patiënt geen problemen gevoeld, toch kan het interessant zijn om deze zones te behandelen. Dit komt namelijk niet alleen de algemene gezondheid van de patiënt ten goede, maar kan ook het ontstaan van andere klachten in de toekomst voorkomen.

Er zijn ook klachten die een osteopaat niet kan verhelpen. In dat geval wordt dit met de patiënt besproken en wordt de patiënt indien mogelijk doorverwezen. Vaak wordt er ook samengewerkt met huisartsen,  homeopaten, orthodontisten, logopedisten, diëtisten, kinesitherapeuten,…. Dit omdat sommige klachten nu eenmaal een multidisciplinaire aanpak nodig hebben.

Verloop Behandeling

Anamnese
De osteopaat zal in eerste instantie een uitgebreide anamnese (= vraaggesprek) doen. Hij luistert naar de klachten van de patiënt en informeert naar zowel medische en chirurgische precedenten als naar de leefgewoonten van de patiënt. Allerlei voorvallen en traumata laten hun ‘sporen’ in de weefsels na. Bewegingsverlies kan bijvoorbeeld ontstaan na een val, een infectie, een operatie,…Een voorval dat jaren geleden heeft plaatsgevonden kan toch de oorzaak zijn van uw huidige klachten. Klachten keren vaak terug indien de oorzaak niet wordt aangepakt.
Hij bestudeert eveneens de uitslagen van paraklinische onderzoeken, die de patiënt in zijn bezit heeft (bijvoorbeeld radiografie, scanner, NMR, bloedanalyse, …). De osteopaat houdt op die manier niet enkel rekening met de aandoening op zich, maar ziet de patiënt in zijn geheel. Hij werkt met andere woorden een holistisch klinisch onderzoek uit. Indien hij een ziektebeeld herkent dat niet tot zijn domein behoort, zal hij de patiënt doorverwijzen naar zijn huisarts of bevoegd specialist. Dit eerste gesprek neemt heel wat tijd in beslag, omdat dit een belangrijke indicatie geeft welke technieken al dan niet gebruikt kunnen worden tijdens de behandeling.

Onderzoek
De osteopaat richt zich op alle drie genoemde lichaamssystemen (pariëtaal, visceraal en craniosacraal), omdat een storing in het ene systeem altijd invloed heeft op het andere. De harmonie tussen deze systemen is dus van vitaal belang om het zelfgenezend vermogen van ons lichaam zo optimaal mogelijk te houden.

Provocatietesten
Na dit vraaggesprek worden er heel wat orthopedische en neurologische testen uitgevoerd, die worden aangevuld met specifieke osteopatische testen. Deze fase is uitermate belangrijk om ernstige structurele pathologieën uit te sluiten. Bij het aanwezig zijn van ‘contra-indicaties’ wordt u doorverwezen naar uw huisarts of naar een bevoegde specialist.

Bewegingsonderzoek
Als de provocatietesten of eventuele beeldvorming negatief waren, wordt overgegaan naar het feitelijke osteopatische onderzoek van het gehele lichaam. In dit onderzoek worden alle gewrichten en andere weefsels (spieren, organen,…) onderzocht op beweeglijkheid. Op die manier gaan we op zoek naar de oorzaak van uw klachten.
De osteopaat richt zich op alle drie genoemde lichaamssystemen (pariëtaal, visceraal en craniosacraal), omdat een storing in het ene systeem altijd invloed heeft op het andere. De harmonie tussen deze systemen is dus van vitaal belang om het zelfgenezend vermogen van ons lichaam zo optimaal mogelijk te houden.

Behandeling
De osteopaat kiest vervolgens zijn therapeutische technieken afhankelijk van de klachten van de patiënt, het osteopatisch bilan, het ziektebeeld, de leeftijd, de lichamelijke gesteldheid, de evolutie van de behandeling, … Iedere patiënt geniet dus een behandeling die is aangepast aan zijn specifieke situatie. Die behandeling is gebaseerd op manuele technieken (manipulaties, mobilisaties, muscle energy technics, positional release, enz.) en beoogt in essentie het opheffen van de bewegingsverliezen die werden vastgesteld tijdens het klinisch onderzoek.
Die technieken gebeuren steeds op zachte wijze en zijn dus niet agressief of traumatiserend.
De osteopaat werkt steeds op een veilige manier. Zo zal hij de patiënt altijd doorverwijzen wanneer tijdens het klinisch onderzoek bepaalde aandoeningen aan het licht komen. In dat geval wordt de behandeling nooit voortgezet zonder bijkomende informatie van de behandelende arts. Osteopathie moet complementair zijn met de klassieke geneeskunde, zonder deze te willen vervangen. Daarom is een goede relatie met de arts van de patiënt van groot belang. Tot slot zullen er, indien aangewezen, ook richtlijnen worden meegegeven over houding, sport en beweging, leefpatronen en voedingsgewoonten.

Duur van een behandeling
Een eerste consultatie bij de osteopaat neemt een 45 minuten in beslag. Bij een vervolgbehandeling mag u rekenen op ongeveer 30 minuten. Het is belangrijk voldoende tijd te laten tussen twee osteopathische behandelingen. Dit geeft het lichaam de kans zich aan te passen aan de nieuwe situatie en de kans hebben om zijn zelfgenezende krachten volledig te ontplooien om het probleem zelf op te lossen (zelfgenezing). Zo worden normaal gezien minstens één à twee weken tussen twee opeenvolgende behandelingen gelaten.

Aantal behandelingen
Acute klachten kunnen dikwijls na 4 of 5 behandelingen opgelost worden. Chronische of meer hardnekkige klachten vereisen uiteraard meer behandelingen. Het aantal sessies is dus variabel en hangt af van uw klacht en algemene toestand. Na ongeveer drie behandelingen wordt er steeds geëvalueerd of de therapie het gewenste resultaat heeft. Bij twijfel wordt de patiënt voor verder onderzoek doorverwezen naar de huisarts of specialist.

Reactie op een behandeling
De osteopaat geneest niet, maar nodigt uw lichaam uit om zelf te genezen door de blokkades die de genezing in de weg staan op te heffen. Het is dus goed mogelijk dat er na de behandeling, in eerste instantie, een verergering van de klacht optreedt. D.w.z. het lichaam past zich aan de nieuwe situatie aan en dit gaat meestal niet zonder protest. Na een behandeling (24 tot 48u) moet je je lichaam tijd gunnen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit zoeken naar een nieuw evenwicht kan gepaard gaan met vermoeidheid, verergeren van symptomen, grieperig gevoel, pijn op andere plaatsen, koude/warmte sensatie, emotionele reacties,… Dit is een normale reactie van je lichaam waarover je je geen zorgen hoeft te maken. Bij twijfel contacteer dan eerst je osteopaat!

Preventie
Het is aan te raden om de 3 à 4 maanden langs te komen voor een preventieve controle. Net zoals uw wagen moet ook uw lichaam goed onderhouden worden. Uw lichaam is uw voertuig, verzorg het goed en wacht niet tot je in panne valt !!

AFSPRAAK

Om u beter van dienst te zijn, kunt u op verschillende locaties bij ons terecht:

  • OUDENBURG: Huisartsenpraktijk Mediburg, (Westkerksestraat 26, 8460 Oudenburg)
  • LENNIK: Prins Medicare (Albert Vanderkelenstraat 19 Bus 2, 1750 Sint-Kwintens-Lennik – Naast De Post)

Contacteer ons telefonisch ( 0496/47.82.83 ) of klik op een foto om naar de online AFSPRAKEN agenda te gaan.

Indien u nog verdere vragen heeft kan u ons steeds contacteren via email [email protected]

FAQ


Helaas is osteopathie nog maar 20 jaar bekend in België. In België valt osteopathie onder de niet – conventionele (alternatieve) geneeskunde. In Amerika en Engeland valt het onder de reguliere zorg. Ziekenfondsen en artsen reageren vaak zeer kritisch, vooral omdat de osteopathische denkwijze in medisch België vrijwel volledig onbekend is. Manuele therapie en chiropraxie, wat zich als onderdeel van de osteopathie afzonderlijk heeft ontwikkeld, is redelijk ingeburgerd en geaccepteerd, maar het volledige osteopatische concept ontmoet nog steeds grote weerstand in de medische wereld. Grote bekendheid zal het pas krijgen nadat velen zich met goed resultaat hebben laten behandelen.


Osteopathie zoekt naar de oorzaak van het probleem en onderzoekt en behandelt alle structuren in het lichaam. Het is een “totale” behandelingswijze die zowel het pariëtale systeem (het bewegingsapparaat met botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels enz.) als het vicerale systeem (het orgaanstelsel met fascia, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen) en het craniosacrale systeem (de schedel en de wervelkolom) behandelt.

Manuele therapie en chiropraxie zijn ontstaan uit de osteopathie en nemen het bewegingsapparaat als uitgangspunt voor de behandeling. Chiropraxie behandelt bijna uitsluitend de wervelkolom d.m.v. manipulaties. Manuele therapeuten zijn kinesitherapeuten die zoeken naar bewegingsverliezen in het bewegingsapparaat (botten, spieren, gewrichten,….). Dit bewegingsapparaat trachten ze lokaal te herstellen daar waar bewegingsverlies aanwezig is. Osteopathie gaat veel verder door alle structuren in het lichaam te behandelen en de patiënt in zijn totaliteit te benaderen.

Neen. Als men het in de volksmond over “een kraker” heeft, dan slaat dit meestal op een chiropractor. Een chiropractor werkt – vooral – op gewrichten van de wervelkolom die geblokkeerd zitten of foutief functioneren. Een osteopaat werkt via manuele technieken op zowel het orgaansysteem, de schedel en ruggemergvliezen als ook op het volledige bewegingssysteem (wervelkolom, gewrichten, spieren, pezen,…). Als een osteopaat het nodig acht om een geblokkeerde wervel vrij te maken, dan zal hij ook een manipulatietechniek aanwenden. Tijdens dergelijke correctie hoort de patiënt wel eens een knappend of “krakend” geluid. Een osteopathische manipulatie is precies gelokaliseerd in een ontspannen houding, pijnloos en van heel korte duur.

Kinesitherapie is een waardevolle therapie die voornamelijk resultaten boekt in de revalidatie en ergonomische correcties. Osteopathie tracht om verloren gegane bewegingen van om het even welk weefsel in het menselijk lichaam op een veilige en zachte manier te ontdekken en te corrigeren. Osteopathie staat volledig los van de kinesitherapie omdat de basis, de bekwaamheden en de doelstellingen totaal verschillend zijn. Bij kinesitherapie staat vooral de revalidatie van een patiënt centraal. Een kinesist werkt op voorschrift van een arts en pakt de klachten in hoofdzaak lokaal aan (symptomatische behandeling). In de osteopathie wordt de patiënt meer in zijn geheel bekeken, wordt de oorzaak van de klachten gezocht en dienen vaak manipulaties te gebeuren op afstand van waar de klachten zich in hoofdzaak situeren. Een osteopaat werkt enkel met zijn handen terwijl een kinesist meestal ook toestellen gebruikt. Kinesitherapie en osteopathie kunnen complementair aan elkaar op hetzelfde moment plaatsvinden.

Een osteopaat werkt volledig autonoom. Er is dus geen voorschrift nodig van de behandelende arts om bij een osteopaat op consultatie te komen. Na de behandeling zal u een getuigschrift meekrijgen op basis waarvan u terugbetaling kan verkrijgen van uw ziekenfonds.

Dit sluit niet uit dat u niet doorverwezen kan worden door uw (huis)arts, wat heel vaak gebeurt. Indien uw doorverwijzer dit aangeeft kan hij/zij een verslag krijgen van de behandelingen en de evolutie van de klachten. In geval er verder onderzoek vereist is, zal u uiteraard een brief aan uw arts meekrijgen.

Om de titel D.O., Diploma in Osteopathy, te bemachtigen moet een osteopaat een opleiding van vijf jaar (parttime) of drie jaar (fulltime) met succes beëindigd hebben.

Het BVBO (het Beroepsvereniging voor Belgische Osteopaten) verenigt en erkent alle osteopaten in België die een volwaardige academische opleiding osteopathie hebben genoten. Osteopaten die lid zijn van het BVBO beoefenen enkel en alleen de osteopathie, verbinden zich ertoe jaarlijks een aantal bijscholingen te volgen, houden zich aan een strenge deontologische code en hebben een sluitende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Jammer genoeg mag iedereen zich osteopaat noemen. Voor een patiënt is het echter verstandig om op zoek te gaan naar een osteopaat D.O., wat garant staat voor een gedegen opgeleide osteopaat. Deze kunt u o.a. terug vinden op de website van de beroepsvereniging BVBO. Als patiënt krijgt u dan jaarlijks een aantal consultaties gedeeltelijk terugbetaald.

Osteopathie wordt in België door de meeste ziekenfondsen gedeeltelijk terugbetaald, op voorwaarde dat de behandeling uitgevoerd wordt door een erkend professioneel osteopaat. De Belgische mutualiteiten hebben een lijst opgesteld waarin alle erkende osteopaten zijn in opgenomen. De meeste mutualiteiten betalen 5 keer per jaar 10 tot 12,5 euro terug. Neem contact op met uw mutualiteit voor het juiste bedrag en aantal terugbetalingen per jaar bij een erkend osteopaat DO. Er zijn ook een aantal verzekeringsmaatschappijen die osteopathie 1 maand voor en 3 maanden na een hospitalisatie vergoeden. U neemt best contact op met uw ziekenfonds en verzekeringsmaatschappij om de exacte voorwaarden en tarieven te bekomen.

Op www.apeg-bvbo.be vindt u een correct overzicht van de erkende osteopaten in België.

Het BVBO is de beroepsvereniging die alle professionele osteopaten in België, die een volwaardige academische opleiding osteopathie hebben genoten, verenigt.

Osteopaten die lid zijn van het BVBO beoefenen enkel en alleen de osteopathie, verbinden zich ertoe jaarlijks een aantal bijscholingen te volgen, houden zich aan een strenge deontologische code en hebben een sluitende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Het wordt aangeraden 2-3 maal per jaar preventief een osteopaat te raadplegen, afhankelijk van de voorgeschiedenis en de ernst van de klachten. Dit om ervoor te zorgen dat eerder opgeloste problemen niet opnieuw de kop op steken. Je kan het vergelijken met een onderhoudsbeurt voor je wagen. Liever een onderhoudsbeurt om de zoveel kilometer, dan in panne te vallen. En dat is idem voor je lichaam!

Osteopathie behoort tot 1 van de 4 “niet-conventionele geneeswijzen” die omschreven staan in de kaderwet van Minister van Volksgezondheid Marcel Colla die op 29 april 1999 door het parlement is goedgekeurd.België werd zo, na vele jaren inspanning, de tweede Europese natie na het Verenigd Koninkrijk die dit beroep officieel erkent.Na meer dan 10 jaar is er echter nog steeds geen omzetting van de kaderwet in de praktijk zodat tot op heden nog geen enkel definitief legaal statuut toegekend is aan de professionele osteopaten.Intussen hebben de mutualiteiten wel rond de tafel gezeten en besloten om osteopathische behandelingen te erkennen en deels terug te betalen.

Op 30 mei 2008 heeft de IAO, samen met de beroepsvereniging ROB, de Belgische staat gedagvaard wegens het uitblijven van uitvoeringsbesluiten van de wet op de niet-conventionele geneeswijzen. Het enige uitvoeringsbesluit dat tot op heden werd gepubliceerd is het Koninklijk besluit van 10 februari 2003 dat de beroepsorganisaties van niet-conventionele praktijken erkent.Op 2 april 2010 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van niet-conventionele praktijken.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx erkent 13 beroepsorganisaties van niet-conventionele praktijken, oa. ook het ROB. De organisaties kunnen vaste en plaatsvervangende leden voordragen die zetelen in de kamers en in de commissie die de criteria voorstellen om deze praktijken te omkaderen.

Osteopathie is zeker geen “wonder”therapie en je hoeft er bijgevolg niet in geloven op geholpen te kunnen worden. Osteopathie is gebaseerd op anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie, … Een osteopaat gebruikt deze kennis op een functionele manier. Osteopaten werken vaak op plaatsen waar de patiënt geen klachten heeft, wat voor de patiënt niet altijd even evident is. Ook de subtiele manier van werken wekt bij sommige patiënten vragen op. De osteopaat zal tijdens of na de behandeling op een zo duidelijk mogelijke manier uitleggen wat hij doet of gedaan heeft. Zo krijgt de patiënt zelf inzicht en vertrouwen in het hele gebeuren. Na enkele behandelingen (vaak ook al na de eerste behandeling) zal u voelen wat osteopathie met uw lichaam doet.

Een osteopathische consultatie duurt 30 minuten. Het tarief bedraagt 60 euro.

Een aantal problemen bij kinderen ontstaat tijdens de geboorte. Een te nauw geboortekanaal, een stug bekken van de moeder of hulpmiddelen bij de bevalling kunnen de flexibiliteit van het schedeltje veranderen. Na verloop van tijd kan dit leiden tot problemen als: groeistoornissen, motorische achterstand, onrust en klachten variërend van oorontstekingen tot long- of darmproblemen. Als een kind regelmatig naar een arts moet vanwege dit soort klachten, of wanneer het niet lekker in zijn vel zit is osteopathie een veilige methode om veel problemen te verhelpen of te voorkomen.

De handgrepen van een osteopaat zijn zacht. Zo zacht zelfs, dat baby’s kort na de bevalling behandeld kunnen worden. Kinderen vinden de behandeling over het algemeen erg prettig, omdat het hen een ontspanning geeft die ze voorheen niet kenden.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat kinderen die regelmatig schedelbehandelingen ondergingen, op school aanzienlijk beter presteerden, zowel wat leerprestaties als wat sociaal gedrag betreft.

Neen, dat hoeft niet. Kinderen zijn nieuwsgierige wezentjes, zeker als het om nieuwe dingen gaat . Het is belangrijk voor de ouders om op tijd met hun kind te komen waardoor het kind zich in de wachtkamer al wat kan aanpassen aan de omgeving. Ouders kunnen hun kind op voorhand al wel vertellen dat ze aangeraakt zullen worden aan de buik, rug, borst, voeten en hoofd. Het is aan een kind onder de 5 jaar te veel gevraagd om stil te liggen tijdens de behandeling. Osteopaten zijn daarom creatief in de behandeling van een kind.

Oudere kinderen kunnen tijdens de behandeling soms afgeleid worden door een nieuw speeltje, bij jongere kinderen helpt vaak een vertrouwde knuffel of speeltje van thuis of het vertellen van een verhaaltje. Baby’s worden ook behandeld tijdens het voeden (borst of fles)


Back to Top