Uw osteopaat

Diploma

Ik studeerde af als kinesitherapeut in 2005. Het daarop volgende academiejaar begon ik de studies osteopathie in dagonderwijs aan het IAO (International Academy of Osteopathy) te Gent. Deze school werd erkend door het Ministerie van Volksgezondheid. In 2009 behaalde ik de titel van gediplomeerde osteopaat “Osteopaat D.O.”.  D.O. betekent ‘Diplomated Osteopath’. D.O. staat garant voor een goed, degelijk opgeleid osteopaat.

Daarnaast mocht ik ook mijn diploma Bachelor in Science with Honours in Osteopathy (Bsc. (Hons.) Ost. Med.) in ontvangst nemen aan de ‘University of Wales’ te Cardiff. Dit is een Europees erkend diploma.

 

Erkend osteopaat

Als erkend osteopaat ben ik aangesloten bij het UPOP – BVBO, de Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten. Als professionele osteopaat ben ik ook erkend door de Belgische mutualiteiten.

 

Specialisaties

Van een osteopaat D.O. wordt verwacht dat hij jaarlijks minstens één postgraduaat opleiding volgt. Dit om een continue vorming na te streven en op de hoogte te blijven van nieuwe technieken en/of behandelingswijzen. Daarom heb ik mij in de afgelopen jaren heb verdiept in diverse zaken. Hieronder volgt een kleine overzicht:

 

Steunend op de overtuiging dat osteopathie voor zowel de zwangere vrouw als voor baby’s en kinderen met diverse problemen heel veel kan betekenen,  heb ik een tweejarige postgraduate opleiding ‘osteopathie in de pediatrische geneeskunde’ gevolgd. Hierbij werd zowel aandacht geschonken wordt aan de unieke en voorzichtige aanpak van zwangere vrouwen alsook de benadering van baby’s en kinderen die niet mogen aanzien worden al een ‘mini-volwasene’.

Dit domein vormt zowaar een rode draad in mijn leven. Als kind beoefende ik diverse sporten waaronder voetbal, Aikido,… In mijn middelbare opleiding volgde ik sportschool waardoor ik me uitstekend kan inleven in de leefwereld van de sporters. Op professioneel vlak werkte ik ook 3 jaar samen als 2e osteopaat bij de nationale voetbalploeg Oud Heverlee Leuven (OHL). Om (top)sporters nog beter van dienst te zijn, heb ik een tweejarige postgraduate opleiding  ‘osteopathie in de sport‘ gevolgd.

Niet alleen je levensstijl beïvloed je lichamelijk functioneren, maar ook je voedingspatroon  speelt een niet te onderschatten rol in diverse klachten waarmee men de dag van vandaag te kampen heeft. Om die reden heb ik mij verder verdiept binnen dit onderwerp waarbij ik het diploma behaalde van ‘voedingsconsulent’.

Omdat sommige doelgroepen een specifiek accent verdienen, heb ik ook hiernaast ook de opleiding gevolgd van ‘consulent sportvoeding’ en mij verder verdiept in de aangepaste voeding voor zwangere vrouwen, baby’s en kinderen.

 

Back to Top