Verloop Behandeling

Anamnese
De osteopaat zal in eerste instantie een uitgebreide anamnese (= vraaggesprek) doen. Hij luistert naar de klachten van de patiënt en informeert naar zowel medische en chirurgische precedenten als naar de leefgewoonten van de patiënt. Allerlei voorvallen en traumata laten hun ‘sporen’ in de weefsels na. Bewegingsverlies kan bijvoorbeeld ontstaan na een val, een infectie, een operatie,…Een voorval dat jaren geleden heeft plaatsgevonden kan toch de oorzaak zijn van uw huidige klachten. Klachten keren vaak terug indien de oorzaak niet wordt aangepakt.
Hij bestudeert eveneens de uitslagen van paraklinische onderzoeken, die de patiënt in zijn bezit heeft (bijvoorbeeld radiografie, scanner, NMR, bloedanalyse, …). De osteopaat houdt op die manier niet enkel rekening met de aandoening op zich, maar ziet de patiënt in zijn geheel. Hij werkt met andere woorden een holistisch klinisch onderzoek uit. Indien hij een ziektebeeld herkent dat niet tot zijn domein behoort, zal hij de patiënt doorverwijzen naar zijn huisarts of bevoegd specialist. Dit eerste gesprek neemt heel wat tijd in beslag, omdat dit een belangrijke indicatie geeft welke technieken al dan niet gebruikt kunnen worden tijdens de behandeling.

Onderzoek
De osteopaat richt zich op alle drie genoemde lichaamssystemen (pariëtaal, visceraal en craniosacraal), omdat een storing in het ene systeem altijd invloed heeft op het andere. De harmonie tussen deze systemen is dus van vitaal belang om het zelfgenezend vermogen van ons lichaam zo optimaal mogelijk te houden.

Provocatietesten
Na dit vraaggesprek worden er heel wat orthopedische en neurologische testen uitgevoerd, die worden aangevuld met specifieke osteopatische testen. Deze fase is uitermate belangrijk om ernstige structurele pathologieën uit te sluiten. Bij het aanwezig zijn van ‘contra-indicaties’ wordt u doorverwezen naar uw huisarts of naar een bevoegde specialist.

Bewegingsonderzoek
Als de provocatietesten of eventuele beeldvorming negatief waren, wordt overgegaan naar het feitelijke osteopatische onderzoek van het gehele lichaam. In dit onderzoek worden alle gewrichten en andere weefsels (spieren, organen,…) onderzocht op beweeglijkheid. Op die manier gaan we op zoek naar de oorzaak van uw klachten.
De osteopaat richt zich op alle drie genoemde lichaamssystemen (pariëtaal, visceraal en craniosacraal), omdat een storing in het ene systeem altijd invloed heeft op het andere. De harmonie tussen deze systemen is dus van vitaal belang om het zelfgenezend vermogen van ons lichaam zo optimaal mogelijk te houden.

Behandeling
De osteopaat kiest vervolgens zijn therapeutische technieken afhankelijk van de klachten van de patiënt, het osteopatisch bilan, het ziektebeeld, de leeftijd, de lichamelijke gesteldheid, de evolutie van de behandeling, … Iedere patiënt geniet dus een behandeling die is aangepast aan zijn specifieke situatie. Die behandeling is gebaseerd op manuele technieken (manipulaties, mobilisaties, muscle energy technics, positional release, enz.) en beoogt in essentie het opheffen van de bewegingsverliezen die werden vastgesteld tijdens het klinisch onderzoek.
Die technieken gebeuren steeds op zachte wijze en zijn dus niet agressief of traumatiserend.
De osteopaat werkt steeds op een veilige manier. Zo zal hij de patiënt altijd doorverwijzen wanneer tijdens het klinisch onderzoek bepaalde aandoeningen aan het licht komen. In dat geval wordt de behandeling nooit voortgezet zonder bijkomende informatie van de behandelende arts. Osteopathie moet complementair zijn met de klassieke geneeskunde, zonder deze te willen vervangen. Daarom is een goede relatie met de arts van de patiënt van groot belang. Tot slot zullen er, indien aangewezen, ook richtlijnen worden meegegeven over houding, sport en beweging, leefpatronen en voedingsgewoonten.

Duur van een behandeling
Een eerste consultatie bij de osteopaat neemt een 45 minuten in beslag. Bij een vervolgbehandeling mag u rekenen op ongeveer 30 minuten. Het is belangrijk voldoende tijd te laten tussen twee osteopathische behandelingen. Dit geeft het lichaam de kans zich aan te passen aan de nieuwe situatie en de kans hebben om zijn zelfgenezende krachten volledig te ontplooien om het probleem zelf op te lossen (zelfgenezing). Zo worden normaal gezien minstens één à twee weken tussen twee opeenvolgende behandelingen gelaten.

Aantal behandelingen
Acute klachten kunnen dikwijls na 4 of 5 behandelingen opgelost worden. Chronische of meer hardnekkige klachten vereisen uiteraard meer behandelingen. Het aantal sessies is dus variabel en hangt af van uw klacht en algemene toestand. Na ongeveer drie behandelingen wordt er steeds geëvalueerd of de therapie het gewenste resultaat heeft. Bij twijfel wordt de patiënt voor verder onderzoek doorverwezen naar de huisarts of specialist.

Reactie op een behandeling
De osteopaat geneest niet, maar nodigt uw lichaam uit om zelf te genezen door de blokkades die de genezing in de weg staan op te heffen. Het is dus goed mogelijk dat er na de behandeling, in eerste instantie, een verergering van de klacht optreedt. D.w.z. het lichaam past zich aan de nieuwe situatie aan en dit gaat meestal niet zonder protest. Na een behandeling (24 tot 48u) moet je je lichaam tijd gunnen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit zoeken naar een nieuw evenwicht kan gepaard gaan met vermoeidheid, verergeren van symptomen, grieperig gevoel, pijn op andere plaatsen, koude/warmte sensatie, emotionele reacties,… Dit is een normale reactie van je lichaam waarover je je geen zorgen hoeft te maken. Bij twijfel contacteer dan eerst je osteopaat!

Preventie
Het is aan te raden om de 3 à 4 maanden langs te komen voor een preventieve controle. Net zoals uw wagen moet ook uw lichaam goed onderhouden worden. Uw lichaam is uw voertuig, verzorg het goed en wacht niet tot je in panne valt !!

Back to Top