(Top)Sporters

Sport is een belasting voor ons lichaam en vraagt veel van ons bewegingsapparaat. Sportongevallen en overbelastingspijnen komen vrij frequent voor. Meer en meer wordt sportgeneeskunde een specialisatie op zich. Sommige sportlui met een acuut letsel zullen hinken, rusten en wachten tot het voorbij is. Andere sportlui zullen hun training voortzetten en zo uiteraard het letsel verergeren. In vele gevallen zal de klassiek geschoolde therapeut wel verlichting van de pijn kunnen geven, maar hem niet volledig kunnen helpen zolang de fundamentele oorzaak niet gevonden is.

Achillespeestendinitis, liesproblemen, adductorentendinitis, spierverrekking zijn een hele rij aanslepende letsels. Waarom zijn behandelingen zo weinig blijvend succesvol bij deze letsels? Heeft osteopathie hier een beter antwoord op? Doen osteopaten nog wat anders dan wervels manipuleren? De osteopaat kan helpen op twee verschillende manieren: ten eerste door het letsel sneller te helpen genezen en ten tweede door het voorkomen van die letsels. Verschillend met de andere methoden is dat de osteopaat zoekt naar de werkelijke oorzaak van het letsel. Dit kan zich in een totaal andere regio bevinden dan waar we pijn voelen.

Bv. de achillespeestendinitis: de oorzaak kan liggen in een verkeerd afrollen van de voet, omdat er blokkades aanwezig zijn ter hoogte van één of meerdere voetgewrichten. Door dit bewegingsverlies zal de schok dempende functie niet optimaal verlopen en tot irritatie van de achillespees leiden. De osteopaat zal deze blokkades in de voet of het enkelgewricht manipuleren om zo de normale beweeglijkheid te herstellen. Uiteraard kan ook de oorzaak gelegen zijn ter hoogte van de lendenwervelzuil. De vijfde lendenwervel staat in relatie met de achillespees via het ruggenmerg. Mobiliteitsverlies (= een blokkade) van deze wervel zal een negatieve invloed hebben op de elasticiteit van de pees en zo op lange termijn een ontsteking of een scheur tot gevolg hebben.

Liesproblemen vinden ook dikwijls hun oorsprong in het verlies aan bekkenmobiliteit of bij problemen van de hoger gelegen lendenwervels.

Een tenniselleboog vindt meestal zijn oorsprong in de nek, ter hoogte van de vijfde wervel, maar kan bijvoorbeeld eveneens optreden na het verstuiken van de pols.

Hoofdpijn, b.v bij een wielrenner, kan ontstaan wanneer het zadel te hoog staat in verhouding tot het stuur. Door een overdreven uitholling van zijn nek zal deze sporter een verstijving van de nekspieren ontwikkelen, met mogelijke hoofdpijn tot gevolg.

Naast het opsporen van letsels heeft de osteopaat eveneens als belangrijke taak het voorkomen van sportletsels. Dit door te zorgen voor een goede sporthouding, een beweeglijke wervelkolom, voldoende elastische spieren e.d. meer. Ook op voedingsgebied kan de osteopaat advies geven. Enerzijds om de prestaties te verbeteren, maar vooral opdat de voeding het lichaam van de sporter niet mag belasten tijdens zijn sport. Slechte of niet evenwichtige voeding zal een negatieve invloed hebben op spierelasticiteit, gewrichtskapsels, uithouding .e.d.

De behandeling en begeleiding van sportblessures door een osteopaat stijgt in populariteit. Door de specifieke, gelokaliseerde benadering en de gedetailleerde kennis van het menselijk lichaam wordt er meer en meer beroep gedaan op een osteopaat door (top)sporters. Vroeger werden sportblessures enkel gezien als een lokale overbelasting. De behandeling toen, was vooral gericht op een symptomatische behandeling van het pijnlijke lichaamsdeel. Tegenwoordig kijken we verder. Osteopaten nemen namelijk zowel de ontstaansfactoren, als de factoren die bijdragen aan de instandhouding van klachten, mee in hun onderzoek en behandeling.

De combinatie osteopathie – manuele therapie/ kinesitherapie heeft een duidelijke meerwaarde in de preventie naar, en behandeling, van letsels in vergelijking met louter kinesitherapie.

Veel voorkomende sportletsels, die goed behandelbaar zijn door osteopathie, zijn:

  • Lage rugklachten (al dan niet met ischiaspijn)
  • Spier- en ligamentaire blessures
  • Schouderklachten
  • Golferelleboog – tenniselleboog
  • Polsblessures
  • Nekklachten
  • Liesproblemen
  • Hamstringblessures
  • Knieklachten: jumpers knee, luxatie patella
  • Enkelverstuiking – achillespeestendinitis
Back to Top